همراه با وبلاگ نویسان ایرانی - رزبلاگ،پرشین بلاگ،ایران بلاگ،بلاگفا،ثامن بلاگ ،میهن بلاگ و....

 
شاهنامه امروزی(ویژه عید مبعث)

رستم و افراسیاب

کنون رزم virus و رستم شنو                        دگرها شنیدستی این هم شنو


  که اسفدیارش یک disk  داد                         بگفتا به رستم که ای نیکزاد


در این disk باشد یکی file ناب                    که بگرفتم از site افراسیاب


چنین گفت رستم به افراسیاب             که من گشنمه نون سنگگ بیار


جوابش چنین داد خندان طرف            که من نون سنگگ ندارم به کف


تهمتن روان شد سوی خانه اش            شتابان به دیدار رایانه اش


چو آمد به نزد mini tower اش                    بزد ضربه بر دکمه ی power اش


دگر صبرو آرام و طاقت نداشت                    مر آن disk را در driver گذاشت


نکرد هیچ صبر و نداشت هیچ لفت                 یکی list از root دیسکت گرفت


کز آن یک demo شد پیش از آن عیان  ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان


به ناگه چنان سیستمش کرد hung                  که رستم در آن ماند مبهوت و منگ


چو رستم دگر باره reset نمود           همی کرد hung و همان شد که بود


چو تهمینه فریاد رستم شنود                         بیامد که لیسانس رایانه بود


بدو گفت رستم همه مشکلش                         وز آن disk و برنامه خشگلش


چو رستم بدو داد قیچی و ریش            یکی دیسک  bootable آورد به پیش


یکی toolkit اندر آن  disk بود                    بر آورد آنرا و اجرا نمود


همی گشت hard toolkit اندرش                  چو کودک که گردد پی مادرش


به نا گه یکی رمز virus یافت             پی حفظ امضای ایشان شتافت


چو virus را نیک بشناختش                         مر از byte آن گشت هشتاد bit


به خاک اندر افکند virus را                         تهمتن به رایانه زد بوس را


چنین گفت تهمینه به شوهرش             که اینباره بگذشت از پل خرش


دگر باره تو حماقت مکن                             ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن

 | [ کلمات کلیدی ] : طنز
نويسنده : هادی یوسفی
زمان : ۸:۳٢ ‎ق.ظ