عید قربان؛ روز ذبح نفس با تیغ تقوا مــــــــبارک

عید قربان که

پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت)
و

مشعر (محل آگاهی و شعور)
و

منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق)

فرا مى رسد،

عید رهایى از تعلقات است.

رهایى از هر آنچه غیرخدایى است.

عید قربان عید برآمدن روزی نو و انسانی نو است.
 

... و اکنون در منایی 

ابراهیمی،واسماعیلت را به قربانگاه آورده ای.

اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟

موقعیتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ املاکت؟ ... ؟

قربانی اش  کن....

 

     خویش فربه می نماییم از پی قربان عید     
                                              کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کُشد


این عید قربان ،بر اهل ایمان ، باشد مبارک  
 

در روایتی از امیر المومنین علی علیه السلام آمده است که :

هر روزی که انسان در آن به زشتی آلوده نگردد آن روز عید است چرا که
زشتی مهمترین بستر ظهور نزاع میان آدمیان است و باعث بر هم خوردن
آرامش درونی و بیرونی انسان ها می گردد و این همان چیزی است که با
عید یعنی آرامش و شادمانی منافات دارد .


 

سلام  خدمت همه دوستای نازنینمون .....

دعا و نیایش روز عرفه تون قبول باشه  ....

امیدوارم  حال دلتون امروز خوب شده باشه  و  دلسپرده باشیم به صاحبمون  

امیدوارم  اگه  شب قدر   رو قدر ندونستیم امروز  از این فرصت دوباره که خدا داد بهمون ؛

 بهره ی خوبی برده باشیم


عــــرفه تون قبول

 و عید  قربان ...عید واقعی ما مسلمونا  هم مــــــبارک   

 

کیا قربونی دارن؟ قبول باشه

 موقع  خوردن گوشت و جیگرش  یاد مام باشین  خوشمزهنیشخند

 


/ 4 نظر / 63 بازدید
زین الدینی

اگر دل و جکر دیذی سلام برسان

م.ر

روزی از کوچه پس کوچه های پایین شهر میگذشتم،چشمم به مردی با لباس و کفشهای گرانقیمت افتاد که به دیواری خیره شده بود و میگریست.نزدیکش شدم و به نقطه ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردم نوشته شده بود "این هم میگذرد".علت را پرسیدم، گفت این دست خط من است.چند سال پیش در این نقطه هیزم میفروختم حال صاحب چندین کارخانه ام.پرسیدم چرا بعد چند سال برگشتی؟گفت آمدم تا بازبنویسم این هم میگذرد

خــانــوم گــ✿ــل

وقتی روزگار تو رو توی شرایط سخت قرارت میده نگو (" چرا من ؟؟ ") بگــو "" نشونت میــدم[گل]