کدآهنگ

کد هشتم

خاطره با صدای حمید عسکری

<P align=center> <OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://kodahang1.persiangig.com/song1/hamid askari_khatereh.wma "><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""> <embed src="http://kodahang1.persiangig.com/song1/hamid askari_khatereh.wma " stretchtofit="true" loop="true" enablecontextmenu="false" showcontrols="true" height="165" width="135" name="WMP1"></embed></OBJECT <P align=center><A href="http://kodeahang.mihanblog.com/" target=_blank>کد آهنگ</A></P> <!------ http://kodeahang.mihanblog.com------->

/ 2 نظر / 11 بازدید
مترسک.....نانی آزاد

حق با تو بود پنجره ای باز نمی شود این چشم سرخ محو تماشا نمی شود شبگرد کوچه های غزل جار می زند اینجا دوباره چلچله پیدا نمی شود طوفان عشق زورق غم را شکسته است یعنی کسی دگر مسافر دریا نمی شود بانوی کهکشان وفا گریه می کند زیرا نسیم قاصد گلها نمی شود افسوس می خورم که غزل واره های عشق در کوچه باغ عاطفه نجوا نمی شود معنای التهاب تو را کشف می کنم حق با تو بود فاصله معنا نمی شود

ساراـ رد پای عشق

ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ••••••••••*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ•••••••••••••*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ [گل]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــلام خوبی؟[گل] [گل]ــــــــــــــــــ وبــــلاگ رد پای عشـــــــق بـــه روز شـــــد[گل] [گل]ــــــــــــــــــــــــــــ منتــــظر حضــــور پـــرمهرتــــم[گل] ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ••••••••••*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ•••••••••••••*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ*•ღ♥ღ ღ