تحولات جسمی و روانی دوران بلوغ

نوجوانان در سنین بلوغ.دوران پر تلاطمی را می گذرانند.این دوران برای او و خانواده اش اهمیت خاصی را داراست.هر تصمیم حساب شده!سر چشمه خیر ونیک بختی نوجوان است و هر تصمیم نابه جاونامعقول.سرانجام ناخوشایند به دنبال خواهد داشت.در این دوران نوجوان در مرحله تبدیل شخصیتی است و افکار وحالات وی به سوی بالغ شدن و در مسیر کامل تر شدن حرکت میکنددر یک جمله بلوغ مرحله ای از حیات بین کودکی و بزرگسالی است  که ویژگی های هیچ یک را نداشته بلکه خصوصیات منحصر به خود را دارد.به همین علت برخی آن را دوران بحران نامیده اند.

تعریف بلوغ را میتوان به حد رشت رسیدن بیان کرد.دوران بلوغ (بین۱۲تا۲۰سالگی)خارج شدن از مرحله حمایت و رسیدن به استقلال است در شهر های صنعتی و پر آشوب معمولآسن بلوغ زود تر آغاز میشود که دلیل این امررسانه های گروهی.سینما.بهبود وضع تغذیه.تعلیم وتربیت و بهداشت روانی است(دختران۹تا۱۶سالگیوپسران۱۲تا۱۸سالگی)

تغییرات جسمی در پسران به صورت پهن شدن عضلات و بافت چربی.رویش مودراندام ها.تغییر صداورشت استخوان های دست وپا و در دخترا به صورت به صورت بزرگ شدن بافت پستان ها.رویش مو.علایم عادت ماهیانهواندکی تغییر صدا میباشد.

 

مراحل روانی دوران بلوغ به صورت زیر میباشد 

۱۲تا۱۴سالگی:بروز روحیه اجتماعی.استقلال طلبیو گرایش به زندگی گروهی.

۱۴تا۱۵سالگی:گرایش به جنس مخالف

۱۵تا۱۸سالگی:احساس عشق کامل به جنس مخالف وایده آل پرستی

 

و اما خصوصیات عمومی دوران بلوغ عبارتند از:

۱-دوران رویا و آرمان پرستی

۲-مرحله ای  که نو بالغ می کوشد خود را از حالت کودک وابسته و تحت حمایت خارج کند

۳-ظهور احساسات و تمایلات جنسی

۴-بروز روحیه ماجرا جویی

۵-تمایول به قبول مسعولیت

۶-انجام کارهای جدی ومثبت

۷-علاقه به گروه هم سال و پذیرفتن فلسفه

۸-به دست آوردن استقلالدر ملاقات دوستان.

۹-گرایش به گروه

۱۰-حس ستایشنسبت به دیگران و این که مورد ستایش واقع شوند

 

براساس هرم <مزلو>نیاز های یک فرد شامل موارد زیر میباشد:

۱-نیاز های فیزیولوژیک

۲-نیاز به امنیت

۳-نیاز به تعلق.عشق و محبت

۴-نیاز به احترام و احساس ارزشمندی

۵-نیاز به دانستن

۶-نیاز به معرفت.درکوزیبایی

۷-نیاز به شکوفاییو تحقیق خویشتن

هر یک از نیاز های فوق در صورتی که برآورده نشوند.می تواند فرد را دچار حس محرومیت و نا کامی نموده.تعامل روانی فرد را مختل کند.در این میان نقش اول را پدر و مادر بازی میکنندو پس از آن محیط واجتماع تآثیر فراوانی دارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید