سلام ما آمدیم بانام لبخند ایرانی برای شما

/ 1 نظر / 12 بازدید
اورانوس

كسانى در زندگى موفق هستند كه سماجت و استقامت ازخودشان نشان مى‏دهند، كسانى كه هرگز مأیوس نمى‏شوند و عادت به‏انجام كارهایى دارند كه دیگران از آنها مأیوس شده‏اند.