هدیه ی مادرزن

اوه سلام به دوستانه عزیزم در لبخندایرانیقلب                                                                                                                                                                             بازم خاله خاطره اومده باقصه هاش ....ههههههههه بچه  جون شلوغ نکن غصه روشروع کنم........نیشخند                                                                                                                                                          اقایی سه دخترداشته....

یک روز تصمیم گرفت دامادهاش روتست کند.....سوال

 اوداماداولش رابه کنار دریاچه دعوت کردوعمدادراب افتاد ووانمودبه غرق شدن کرد....

بدون تاخیردامادتواب پریدوپدرزنش رانجات داد.از خود راضی

صبحه روز بعداویک ماشین نوبراندرابااین پیام درشیشه ی جلودرپارکینگش پیداکرد:

متشکرم...ازطرف پدرزنت کسی که تورادوست دارد...مژه

بعدازچندروزاقاهمین کارراباداماددومش کرد.اوهم دراب پرید وپدرزنش رانجات داد.اوهم یک ماشین نوباهمین پیغام دریافت کرد.....ساکت

بعدازچندروز اوهمین کاررابادامادسومش کرد.....

زمانیکه غرق میشدداماداورانگاه میکرد بدون اینکه حتی یک اینچ تکان بخورد وبه این فکرمیکرد:

بالاخره وقتش رسیدکه این پیرمردبمیرد.....

صبحه روزبعد اویک ماشین نوبااین پیغام دریافت کرد:

متشکرم مادرزنت.......                                                                                                                                                                                                                          نخوابیدین که؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوال                                                                              عزیزان جان چندتانکته داشته قصه امروز:اولاهیچ وقت ازینکارانکنیدعاقبت نداره....دوماوسوماوخودتون پیداکنید.................قهرهمش من بگم؟؟؟؟؟؟؟                                                                                                                                        دوستدارشماوهمه پدرزناومادرزنالبخندایراااااااااااااااااااااااااااااااااانی...................چشمک                                                                                                                                                                      قربوووووووووووووووووووووووووووون همه پدروماردای دنیابرم من....                                                                                                                                                      

 

 tanz-smsplz.com30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 25 بازدید
اشیا

سلام و صد البته این داستانه و زنی که سالها با مردی زندگی کرده نشانه وفاداری و دوست داشتنش بوده هدیه مادر زن خواستنی تره به نظر من

اشیا

سلام هدیه مادر زن هم شیرینه

سیده سعیده

[نیشخند][نیشخند][نیشخند] اصن داستانت و هدیه مادرزنه و اینهمه محبت به همسرش که هیچ ..... من تو کف تصویرتم خاطره [نیشخند] عـــــــــــــالی ..... مث همیشه دست گلت درد نکنه [ماچ]

♥ ب یــــــاد او ♥

مرسی خاطره جان جالب بود ولی همه میدونیم که این فقط یه داستان بود و هیچ دامادی چنین کاری نمیکنه و هیچ مادر زنی هم از این کار دامادش خوشحال نمیشه...[چشمک]

محمود رضوی

من وبلاگمو آپ کردم و حالا منتظرم تا تو بیای ببینیش ____________________$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$ __________________$$$$$$$_$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $________